CERCETARE

Direcții de cercetare abordate

SCOP: dezvoltarea cunoștințelor în domeniul creșterii bubalinelor și creșterea impactului domeniului în societate prin cercetări și servicii de specialitate

Cercetare fundamentală    Cercetare aplicativă  Dezvoltare tehnologică
 • amelioarea și selecția bubalinelor 
 • reproducție și biotehnici de reproducție la bivolițe și vițele
 • tehnologii de nutriție, creștere și exploatare a bubalinelor
 • programe de împerecheri nominalizate la bubaline
 • crearea de material biologic de înaltă valoare genetică
 • biotehnologii de reproducție la bivolițe și vițele
 • scheme de tratament pentru creșterea fecundității la bivolițe și vițele
 • scheme de tratament pentru combaterea infertilității la bivolițe și vițele
 • alcătuirea de rații optimizate pentru bivolițe și diferite categorii de tineret
 • tehnologii de creștere a tineretului bubalin de diferit e vârste
 • elaborarea de tehnologii de creștere și reproducție a bivolițelor
 • tehnologii de combatere a infertilității
 • prevenirea și tratarea diferitelor boli
 • tehnologii de creștere a vițeilor nou-născuți
 • tehnologii de îngrășare a tineretului bubalin mascul 
IM004677.JPG

CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CREȘTEREA BUBALINELOR- ȘERCAIA


PROIECTE  DE

 CERCETARE-DEZVOLTARE

 TITLUL PROIECTULUI Tip/Cod/Perioada de desfășurare  Parteneri Etape
Implementarea măsurilor de 
bunăstare a bivolilor, în relaţie   cu   indicatorii de producţie, reproducţişeconomici în diferite module de ferme, cu impacasupra 
dezvoltării durabile a speciei
  Proiect Plan Sectorial ADER 2020
Cod   8.1.1 /2015

2015-2018
Coordonator proiect: Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru creșterea bubalinelor Șercaia (SCDCBS)-  www.bivoli-sercaia.ro


Partener 1Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București (USAMVB) -  www.usamv.ro

 

Cercetări privind potențialul de conversie a fermelor convenționale de bivolițe pentru  lapte în ferme bio prin elaborarea unui model demonstrativ și a codului de bune practici 

  Proiect PN II PT PCCA - 4- 0933
 nr. 169/2014 (acronim- BIOBUFFALO)

2014-2016
 Coordonator proiect: SC GoodLact SRL

Partener 1:
 Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru creșterea bubalinelor Șercaia (SCDCBS)-  www.bivoli-sercaia.ro


Partener 2Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București (USAMVB) -  www.usamv.ro

www.goodlact.ro
Fundamentarea criteriilor de selecție în populația de Bivol Indigen Carpatin  în vederea ameliorării rasei 
 Proiect Plan Sectorial ADER 2020
nr. 713/2011

2011-2014
Coordonator proiect: Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru creșterea bubalinelor Șercaia (SCDCBS)-  www.bivoli-sercaia.ro

Partener 1: Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor Balotești (ICDCB) -  www.icdcb.ro


Partener 2Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București (USAMVB) -  www.usamv.ro

 www.bivoli-sercaia.ro

Raport Faza I- extenso
Raport Faza VI- extenso